Kennis & inspiratie

Deel en vind een bron aan kennis & inspiratie waarmee je anderen motiveert en jezelf ontwikkelt.

 

Kennis & inspiratie (61 posts)

Kennis & inspiratie

Gezonde leefstijl

Organisatie & beleid

Pedagogisch handelen

Vaardig in bewegen

Veilig sportklimaat

Pedagogisch/didactisch

Betrokkenheid

Motivationeel

Ontwikkelingsgericht

Sociaal veilig

Training- & lesplan

Veilig sportklimaat

Grensoverschrijdend gedrag

Melden

Preventie

Vaardig in bewegen

Balanceren

Bewegingsagogie

Draaien en/of rollen

Dribbelen en/ of drijven met de voet

Duwen en of trekken

Glijden en/of rijden

Gooien en vangen

Klimmen/ klauteren

Motorische ontwikkeling

Ontwijken

Schoppen, schieten en/of passen

Slaan en/of stoten

Springen

Steunen

Wandelen, rennen en sprinten

Gezonde leefstijl

Bewegen

Omgeving

Positieve gezondheid

Slaap

Voeding

Organisatie & beleid

Accommodatie

Financiën

Kader

Leden

Maatschappelijk

Organiseren

Leeftijd

0-4 jaar

13-18 jaar

18+

5-12 jaar

Vorm

Artikel

Film (oefenstof, webinar, kennisclips)

Podcast

230608-13-S.V.N.jpg

Biodiversiteit op sportparken voor een groenere en gezondere stad

Auteur Elsemieke Laset namens Sportbedrijf gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen gaat ervoor zorgen dat de stad groener en gezonder wordt. Meer verschillende planten en dieren in de stad zorgen dat het er mooier uitziet en het is beter voor de natuur. Daarom gaat de gemeente ook iets veranderen op de sportparken. Bij verbouwingen of aanpassingen van een sportpark, denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van, of de vervanging naar, een kunstgrasveld, wordt er een plan opgesteld om de biodiversiteit te verbeteren. Het plan wordt opgesteld op basis van een omgevingsanalyse. Door het maken van een omgevingsanalyse zorg je er voor dat er geen willekeurige beplanting of andere maatregelen worden aangebracht, maar dat de voorgenomen maatregelen specifiek afgestemd zijn op deze locatie zodat het rendement voor de natuur optimaal is.

Groene make-over sportparken

Sportparken zien er vaak hetzelfde uit met grasvelden, kunstgras, tegels en stenen clubgebouwen. Met het nieuwe plan gaat de gemeente de omgeving voor de planten en dieren kleurrijker en levendiger maken, zonder dat de sporters hier last van ondervinden. Sporten en natuur gaan namelijk goed samen. Als we iets aanpassen op een sportpark, dan kijken we eerst goed naar hoe de situatie daar nu is. We kijken naar wat er allemaal leeft en groeit op het sportpark en in de omliggende buurt. We analyseren wat er beter kan en passen dat vervolgens toe op het sportpark. Bijvoorbeeld door bermen anders te maaien of door bloemenweides te maken. Stenen muren kunnen groener gemaakt worden door er planten tegenaan te laten groeien en door meer bomen te planten ontstaat er meer schaduw. Dat is goed voor de natuur en het helpt bijvoorbeeld ook tegen hitte in warme zomers.

Een mooi recent voorbeeld hiervan is sportpark Oscar Carré. Hier zijn tijdens het vervangen van de kunstgras toplaag van het veld diverse maatregelen genomen om de biodiversiteit te verbeteren in combinatie met de gebruiksvriendelijkheid van het park. Mede door een subsidie van de provincie Gelderland is het mogelijk gemaakt om de biodiversiteit te verhogen en er een prachtige accommodatie van te maken.

Nieuwe kennis nodig

Deze nieuwe aanpak vraagt niet alleen om nieuwe ideeën voor de biodiversiteit op sportparken, maar ook om een nieuwe kennis voor het onderhoud van deze buitensportaccommodaties. Het is belangrijk dat mensen weten hoe je goed voor al die nieuwe planten en dieren zorgt. Daarom leren werknemers van het groenonderhoud hoe ze ervoor zorgen dat alles in evenwicht blijft. Zo zijn en blijven zowel de sporters als de natuur blij met deze verandering.

Ook aan de slag met biodiversiteit?

Een biodivers sportpark is niet alleen mooier, maar zorgt voor een stad die groener, gezonder en fijner is om in te wonen. Het is een belangrijke stap richting een duurzame toekomst voor Gemeente Nijmegen! Wil jij als sportaanbieder ook aan de slag met biodiversiteit? Neem dan contact op met één van de buurtsportcoaches via www.nijmegen.nl/buurtsportcoaches

7 weergaves
 
2 boks
0 reacties
Organisatie & beleidAccommodatie
Artikel
zwaardvechten

zwaardvechten

Auteur Thomas Botden namens N.E.C. Nijmegen

Spelers moeten over de balk heen balanseren met een knots in hun handen. Vervolgens proberen de spelers elkaar eraf te slaan/duwen.

De nadruk ligt op; waar duw je iemand om uit balans te raken? én hoe sta je zelf stevig zodat je meer kracht hebt?

Winnaar? Dan ga je naar de winnaarsbalk. Verloren? Dan blijf je staan.

70 weergaves
 
2 boks
0 reacties
Vaardig in bewegenMotorische ontwikkeling
Slaan en/of stoten
Duwen en of trekken
Ontwijken
Balanceren
5-12 jaar
Film (oefenstof, webinar, kennisclips)
Doelpunt tegen Twente

Doelpunt tegen FC Twente

Auteur Thomas Botden namens N.E.C. Nijmegen

Door het trainen van alternatieve vaardigheden ontwikkelen spelers het vermogen om verschillende oplossingen te herkennen en toe te passen. Een concreet voorbeeld hiervan is een speler die tweemaal per maand traint in een trampolinepark en nu voor het eerst een doelpunt scoort met een omhaal. Door zijn training ziet hij de mogelijkheid en kan hij deze uitvoeren, waarbij hij zijn val op een veilige manier breekt en blessurevrij blijft.

54 weergaves
 
2 boks
0 reacties
Vaardig in bewegenMotorische ontwikkeling
Wandelen, rennen en sprinten
Schoppen, schieten en/of passen
5-12 jaar
Film (oefenstof, webinar, kennisclips)
verkiezingen.jpg

Sport en bewegen in de verkiezingsprogramma’s van 2023

Auteur Joep Goessens namens Kenniscentrum Sport en Bewegen

Wat staat er over sport, bewegen en gezonde leefstijl in de programma’s van de 26 politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023? We zien nieuwkomers met plannen als: iedereen tot 18 jaar gratis sporten en een nationaal programma sport en bewegen. In het algemeen zien we meer inhoudelijke aandacht voor de toegang tot sport en schoolzwemmen. Ook zijn er partijen die sport niet noemen in hun verkiezingsprogramma.

De voor velen belangrijkste bijzaak in het leven – namelijk sport en bewegen – wordt met de grote maatschappelijke opgaven voor Nederland en de conflicten in de wereld nog wat meer naar de achtergrond verdreven. Het grootste binnenlandse thema van links tot rechts voor deze verkiezing is bestaanszekerheid. De kiezer wil met alle gestegen kosten financieel overeind kunnen blijven, wil in een geschikt en betaalbaar huis wonen en wil met alle druk zijn (fysieke en mentale) gezondheid behouden.

Vanuit de Politieke Barometer van Ipsos beschrijft NRC (betaalmuur) de belangrijkste verkiezingsthema’s. Daar bungelt welzijn en sport in de onderste regionen. Van de 1.013 stemgerechtigde geënquêteerden vindt 1,6% het een prioritair thema. De uitdaging voor de sportsector is dan ook om de juiste toon aan te slaan om relevant te zijn. Uit een onderzoek van Kantar in opdracht van NOC*NSF komt een ander beeld naar voren. Daarin zegt 69% van de ondervraagden meer investeren in sport en bewegen (heel) belangrijk te vinden. Kanttekening: het betreft 3.299 respondenten in de leeftijd van 5 tot en met 80 jaar die deze vragen hebben beantwoord in een online onderzoek naar sportgedrag, dus niet echt vergelijkbaar met de context van de politieke steekproef onder stemgerechtigden van Ipsos.

Overzicht sportieve politieke ambities

In het overzicht Tweede Kamerverkiezing: de sportieve politieke ambities van Kenniscentrum Sport & Bewegen zijn alle relevante teksten met betrekking tot sport en bewegen uit de verkiezingsprogramma’s opgenomen.

Campagne sportsector: Sport gaat niet vanzelf

Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging! is de campagneslogan waarvoor een groot aantal belanghebbende partijen hebben gekozen. Deelnemers zijn de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties in de Sport, Sportkracht12, Sportbedrijven Nederland en NOC*NSF. Kennispartners zijn Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

De overkoepelende boodschap van de sportsector is dat sporten niet meer vanzelfsprekend is voor veel Nederlanders en dat de sport zelf onder druk staat. De oproep: ‘Zet de kracht van sport in voor een sterker Nederland. Laat sport meedoen in alle beleidsterreinen: in onderwijs, gezondheidszorg, bij de inrichting van de publieke ruimte en natuurbeleid’. Iedere partner in de campagne legt vervolgens weer eigen accenten: zo pleiten de ondernemers voor ‘fiscaal vriendelijk sporten’ voor werkenden, willen de maatschappelijke organisaties zoals fondsen van ex-topsporters meer sportaanbod in kwetsbare wijken en wil de KNVB een verdubbeling van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

Wat zeggen de nieuwkomers?

In hoeverre slaan al die boodschappen aan bij de landelijke politiek? Deels komen we deze daadwerkelijk tegen in de verkiezingsprogramma’s. Daarbij is het vooral interessant om te kijken naar partijen die nog geen profiel hebben opgebouwd op het gebied van sport en bewegen, maar wel veel potentiële kiezers trekken.

De grote uitdager Nieuw Sociaal Contract bleef lang een black box, maar inmiddels staat op papier welke ambities de partij heeft op het gebied van sport en bewegen. “Er komt een nationaal programma om sport en bewegen te stimuleren”, zodat “elke jongere en volwassene aan sport deelneemt en in beweging komt”. Waarbij in de voorbeelden over voetbal, hardlopen en judo de verenigingssport, de individuele sport en de ondernemende sport aan bod komt. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid in alle domeinen’ wordt ingezet op een omgeving die bewegen, lopen en fietsen stimuleert.

BoerBurgerBeweging zit nu met één zetel in de Tweede Kamer en heeft op het gebied van sport nog geen motie ingediend. Maar in het verkiezingsprogramma blijkt de partij – die volgens de peilingen op een flink aantal zetels kan rekenen – wel plannen te ontwikkelen over met name gezonde leefstijl. Zo willen ze samenwerking van zorg en sport, mits bewezen effectief, vanuit de Zorgverzekeringswet vergoeden. Concrete voorbeelden die genoemd worden, zijn eerder behandeld in artikelen op Allesoversport.nl: Beweeghuis Limburg en Beweegmakelaars Deventer.

Aan de andere kant van het spectrum in de Tweede Kamer: relatieve nieuwkomer Volt heeft ook nog niet opvallend aan de weg getimmerd op het gebied van sport, maar heeft daar wel in het programma flink veel aandacht aan besteed. Concrete ideeën: zwemvaardigheden niet alleen van kinderen, maar ook van mensen met een beperking en van ouderen vergroten, gelijkwaardige behandeling van vrouwensport en parasport en meer clubkadercoaches.

En dan de PartijvdSport: die doet niet in alle kieskringen mee. In hun programma staat het logischerwijs bol van de plannen voor sport, bewegen en gezonde leefstijl. De voorbereidingstijd voor de campagne is wel erg kort, maar aan het enthousiasme van de betrokkenen – veelal uit de fitnessbranche en de zorg – zal het niet liggen. In het programma staat onder meer dat gezond gedrag beloond moet worden via de verzekeringspremies en dat jongeren tot 18 jaar gratis moeten kunnen sporten.

Zijn we een land van sporters? Of een land van zittenblijvers?

Uit de campagne Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!

Vertrek van woordvoerders sport

Partijen die al wel profiel hebben opgebouwd op het gebied van sport in de Tweede Kamer zijn VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, SP en sinds de laatste verkiezingen ook PVV. Deze politieke partijen hebben een vaste woordvoerder sport en zijn steeds aanwezig bij de sportoverleggen om het sportbeleid van demissionair minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport te ondersteunen of bij te sturen. Overigens heeft de PVV niets over sport in het verkiezingsprogramma staan. Niet alleen het verkiezingsprogramma telt voor kiezers die ook sport willen laten meewegen in hun stem voor de Tweede Kamer. Woordvoerders sport hebben ook hun eigen ‘fanbase’ en kunnen daarmee voorkeursstemmen binnenhalen. Dat geldt dit keer niet voor de liberale partijen: daar vertrekken de vertrouwde gezichten Rudmer Heerema (VVD) en Jeanet van der Laan (D66).

2021 versus 2023

Als we kijken naar de verkiezingsprogramma’s van 2021, kwamen daar de volgende onderwerpen bovendrijven bij een groot aantal partijen: aandacht voor de fiets, de noodzaak voor investeringen in preventie, plus warme pleidooien voor inclusief sport- en beweegbeleid en sport op school. We zijn nu twee jaar verder met de tussentijdse verkiezingen na de val van kabinet-Rutte IV in juli 2023. Zijn de verkiezingsprogramma’s op het gebied van sport en bewegen helemaal opnieuw geschreven of herkennen we nog veel van wat er twee jaar geleden in de programma’s stond? Kort samengevat: door nieuwe partijen en actuele beleidskwesties (denk aan mensenrechten en het wereldkampioenschap voetbal in Qatar en de discussie over de Sportwet) zijn er toch wel nieuwe geluiden te horen, naast de bekende stokpaardjes.

Traditiegetrouw scoort D66 met een uitgebreide paragraaf over sport en bewegen, maar dit jaar krijgt de partij daarin ook concurrentie van met name Volt, BBB, NSC en PartijvdSport. De variatie in onderwerpen is groot, waarbij de roep om sport en bewegen op school – meer en beter – kamerbreed gedeeld wordt. De onderzoeksserie van NRC over Bewegen in Nederland, net in de maand voor de verkiezingen gelanceerd, kan mogelijk nog bijdragen aan het gevoel van urgentie in de politiek. Ook relatief veel genoemd: verenigingslidmaatschap voor jeugd gratis of voor specifieke groepen goedkoper; meer beweegaanbod voor ouderen om zorgkosten te voorkomen en meer samenwerking tussen zorg en sport.

Samenwerking tussen zorg en sport en bewegen

Gezondheidszorg en bestaanszekerheid staan bovenaan in de prioriteitenlijst van de Nederlandse kiezer volgens het eerder genoemde NRC-artikel over de politieke barometer van Ipsos n. Samenwerking zorg en sport en de betaalbaarheid van sportdeelname: dat zijn de sportthema’s die daarbij het meest aansluiten en zo ook de grootste kans maken daadwerkelijk in een coalitieakkoord genoemd te worden. Ter herinnering: in het laatste coalitieakkoord van kabinet-Rutte IV werd de focus geheel op de sportvereniging gelegd. “Bij de sportvereniging begint een gezond leven. Daarom helpen we sportverenigingen om straks klaar te staan Nederlanders weer aan het sporten te krijgen.”

In de tussentijd is de rol van de ondernemende sportaanbieder in het kader van gezond leven ook meer in het vizier gekomen van demissionair minister Helder en de Tweede Kamer, maar in de verkiezingsprogramma’s zie je dat nog maar beperkt terug. Met uitzondering van de PartijvdSport, die voortkomt uit de fitnessbranche: daar is het ondernemersperspectief wel zichtbaar.

Hoe nu verder met de Sportwet?

De verkenning van de Sportwet, in 2021 nog een hot item, werd de dag voor de val van het kabinet door een onverwachte interventie van CDA en VVD op de lange baan geschoven. De wens voor zo’n wettelijk kader voor sport en bewegen staat nu nog wel vermeld bij D66, PvdA/GroenLinks en SP. De verkiezingsuitslag en een coalitieakkoord zullen duidelijk maken of hier alsnog de handen voor op elkaar komen. Het woord Sportakkoord is niet terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s.

Topsport: wat is de rol van de overheid?

Er wordt verschillend gedacht over de rol van de overheid op het gebied van topsport. Vele partijen geloven in de verbindende kracht van topsport en ook topsportevenementen (bijvoorbeeld VVD, D66, BBB, Belang van Nederland (BVNL), Splinter, JA21 en Volt). Andere partijen vinden dat dat geld beter aan breedtesport kan worden besteed (ChristenUnie en SGP).

BBB en Splinter vinden dat topsporters wel wat meer terug kunnen doen om jeugd te inspireren. D66 pleit vurig voor het binnenhalen van het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in 2027 en een betere financiële positie van topsporters. Volt pleit voor inclusie van transvrouwen in de topsport. VVD benoemt investeren in de opleiding van trainers en coaches als basis voor toekomstig topsportsucces. NieuwSociaalContract (NSC) benoemt topsport in het geheel niet.

Schoolzwemmen komt in acht programma’s terug: CU en JA21 zijn het meest expliciet met verplicht schoolzwemmen. PvdA/GroenLinks, BBB, SP, 50Plus, Splinter en Samen voor Nederland willen wel meer scholen waar zwemmen weer op het lesrooster staat.

Conclusie

Hoe meer politieke partijen, hoe groter de diversiteit aan onderwerpen die aan bod komen in de verkiezingsprogramma’s. Dat varieert van concrete punten als transgender-inclusief sporten en meer clubkadercoaches tot vagere uitspraken als ‘extra investeringen in sport en bewegen’ en ‘topsport moet worden gefaciliteerd’. Het blijft voorlopig nog even spannend of daadwerkelijk aan de oproep vanuit de sport gehoor wordt gegeven: ‘Politiek, kom in beweging!’.

Bekijk het overzicht Tweede Kamerverkiezingen 2023: de sportieve politieke ambities van Kenniscentrum Sport & Bewegen

83 weergaves
 
3 boks
0 reacties
Organisatie & beleidMaatschappelijk
Artikel
Reactie spel + voetbalhandelingen

Reactie spellen + voetbalhandelingen

Auteur Thomas Botden namens N.E.C. Nijmegen

Spelers maken een dribbel naar de genoemde kleur hier krijgen ze een bal aangegooid en voeren vervolgens een handeling uit.

Differentieren:

  • in vormen van bewegen
  • andere voetbalhandelingen
  • kleuren een andere betekenis geven; blauw noemen is bijvoorbeeld naar groen toe bewegen
57 weergaves
 
2 boks
0 reacties
Vaardig in bewegenMotorische ontwikkeling
Wandelen, rennen en sprinten
Schoppen, schieten en/of passen
5-12 jaar
Film (oefenstof, webinar, kennisclips)
Ritmisch bewegen op de trampoline

Ritmisch bewegen op de trampoline

Auteur Thomas Botden namens N.E.C. Nijmegen

Spelers voeren ritmische vormen uit op de trampoline. Dit zorgt voor een extra focus op balans en timing. Nadat spelers controle hebben voeren ze de snelheid op om de beweging moeilijker te maken.

44 weergaves
 
2 boks
0 reacties
Vaardig in bewegenMotorische ontwikkeling
Dribbelen en/ of drijven met de voet
Balanceren
5-12 jaar
Film (oefenstof, webinar, kennisclips)
Thomas Botden

Voetballen op sokken

Auteur Thomas Botden namens N.E.C. Nijmegen

https://youtube.com/shorts/XG3NJr5zXxQ

Door spelers te laten voetballen op sokken zijn ze gedwongen het lichaamszwaartepunt te verlagen en kleinere passen te zetten tijdens het rennen. Spelers moeten zich aanpassen aan de omgeving.

64 weergaves
 
2 boks
0 reacties
Vaardig in bewegenMotorische ontwikkeling
Wandelen, rennen en sprinten
Glijden en/of rijden
Schoppen, schieten en/of passen
Dribbelen en/ of drijven met de voet
5-12 jaar
Film (oefenstof, webinar, kennisclips)
Rondo met de handen

Rondo

Auteur Thomas Botden namens N.E.C. Nijmegen

De spelers leerden tijdens de training snel beslissingen nemen en het waarnemen van de omgeving. Door eerst over te gooien kunnen ze makkelijker succes halen in het kijken omdat ze de vaardigheid vangen beter beheersen en dit in deze organisatie gemakkelijker is uit te voeren. Spelers zijn bewust bezig met het maken van keuzes.

54 weergaves
 
2 boks
0 reacties
Vaardig in bewegenMotorische ontwikkeling
Gooien en vangen
5-12 jaar
Film (oefenstof, webinar, kennisclips)
 

Sport Community Nijmegen
Rosa de Limastraat 23
6543 JG Nijmegen

info@sportcommunitynijmegen.nl