Juridische informatie

Privacy statement

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt en hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u uitleg over de informatie die wij via onze website verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Gepubliceerd door

Sport Community Nijmegen in opdracht van Stichting Topsport Gelderland.
E-mail: info@sportcommunitynijmegen.nl

Gegevens die worden verzameld

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Wij verzamelen anonieme gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Wanneer u registreert voor een account verzamelen wij persoonlijke gegevens;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
  • Toegangsadministratie voor events.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Wanneer u een account heeft op onze website kunt u de persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen inzien en wijzigen wanneer u bent ingelogd op onze website. Neem contact met ons op via info@sportcommunitynijmegen.nl wanneer u wilt dat wij uw gegevens verwijderen.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden in uw account bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen. De persoonsgegevens voor de inschrijving van een event worden na het event verwijderd tenzij anders aangegeven op het aanmeldformulier.

Delen van gegevens

Wij delen uw (al dan niet geanonimiseerde) gegevens met:

  • Google Analytics: geanonimiseerde gegevens worden gedeeld voor het samenstellen van statistieken omtrent het gebruik van onze website.

Waar zijn uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens zijn opgeslagen op de servers van InterXL B.V., deze zijn geplaatst in een datacentrum in Nederland.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Diverse cookies van Google Analytics. Informatie die middels deze cookies wordt verzameld bevat geen persoonlijke gegevens.
  • Diverse functionele cookies van InterXL B.V. die bij afsluiten van uw sessie automatisch vervallen.

Consequentie niet verstrekken gegevens

Wij vragen uitsluitend om uw persoonlijke gegevens wanneer u een account aanmaakt op onze website of aanmeld voor onze events. Wanneer u daarvoor uw gegevens niet wilt verstrekken zijn wij niet in staat u toegang tot onze website of events te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast op basis van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens.

Intrekken van toestemming

U heeft altijd het recht om uw toestemming tot het verzamelen van persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt ons daarvoor per e-mail een verzoek sturen via info@sportcommunitynijmegen.nl.

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken op het door ons verwerken van uw persoonlijke gegevens door middel van een e-mail bericht naar info@sportcommunitynijmegen.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, natuurlijk waarderen wij het wanneer u eerst contact met ons opneemt zodat wij het probleem voor u op kunnen lossen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Sport Community Nijmegen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@sportcommunitynijmegen.nl.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Sport Community Nijmegen is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Sport Community Nijmegen behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Deze pagina bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn en niet onder de controle of goedkeuring vallen van Sport Community Nijmegen. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. Sport Community Nijmegen is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op deze sites.

 

Sport Community Nijmegen
Rosa de Limastraat 23
6543 JG Nijmegen

info@sportcommunitynijmegen.nl